Баранов Олег Олегович
Завідуючий кафедри, професор, д.т.н.
Математичні основи робототехнічних систем,
Основи проектування робототехнічних систем,
Проектування робототехнічних систем
та комплексів

Доценко Володимир Миколайович

Професор, д.т.н.

Деталі машин та основи конструювання
Меньшиков Василь Олександрович

Професор, д.ф.-м.н.

Теоретична механіка, Теорія механізмів і машин
Назін Володимир Іосифович

Професор, д.т.н.

Деталі машин та основи конструювання

Сисоєв Юрій Олександрович

Професор, д.т.н.

Електротехніка, Інформаційні пристрої технічних систем, Автоматизовані системи управління виробництвом, Основи схемотехніки, Інформаційні технології у виробництві
Бреус Андрій Олександрович

Доцент, к.т.н.

Комп’ютерні технології проектування, Основи конструювання роботів, Керування технічними об’єктами та процесами, Інтегровані комп’ютерні технології
Гнитько Олександр Миколайович

Доцент, к.т.н.

Технологічні основи виробництва, Загальні принципи раціонального конструювання, Конструкція сучасних машин, Виробнича практика, Fundamentais of Machinery Design

Кладова Ольга Юріївна

Доцент, к.т.н.

Engineering Mechanics
Ковеза Юрій Володимирович

Доцент, к.т.н.

Деталі машин та основи конструювання, Fundamentais of Machinery Design
Кузнецова Анна Вадимівна

Доцент, к.т.н.

Engineering Mechanics

Московська Наталя Михайлівна

Доцент, к.т.н.

Промисловий дизайн, Переддипломний курс, Проектування промислового обладнання, Ознайомча практика
Нарижний Олександр Георгійович

Доцент, к.т.н.

Прикладна механіка, Динамічна стійкість промислових роботів, Динаміка механічних систем, Комп’ютерна механіка, Ознайомча практика, Теоретична механіка, Біофізика та біомеханіка, Основи біомеханіки
Повгородній Володимир Олегович

Доцент, к.т.н.

Engineering Mechanics

Руденко Наталія Володимирівна

Доцент, к.т.н.

Основи інженерної логістики, Технологічні основи виробництва, Функціональні комплекси логістичних систем, Економіко-математичні методи i моделі в логістиці, Проектування гнучких автоматизованих виробництв
Світличний Сергій Петрович

Доцент, к.т.н.

Деталі машин та основи конструювання, Fundamentais of Machinery Design, Engineering Mechanics
Усік Віктор Васильович

Доцент, к.т.н.

Підйомно-транспортне обладнання на виробництві, Деталі машин та основи конструювання, Теорія механізмів і машин

Широкий Юрій В’ячеславович

Доцент, к.т.н.

Конструювання устаткування для автоматизованого виробництва, НІР та Інтелектуальна власність, Конструювання промислових роботів, Основи програмування мікроконтролерів
Бєлявський Олександр Вадимович

Cтарший викладач

Електромеханічні приводи роботів та верстатів з ЧПК, Гідро-, пневмоприводи та автоматика, Телематика та ідентифікаційна техніка, Апаратне та програмне забезпечення сучасного роботизованого виробництва, Виробнича практика, Преддипломная практика
Данилов Віталій Миколайович

Cтарший викладач

Візуалізація конструкцій, Теоретична механіка, Теорія механізмів і машин

Ойкін Володимир Олександрович

Cтарший викладач

Теоретична механіка
Романова Ірина Олександрівна

Cтарший викладач

Транспортна логістика, Вступ до фаху, Планування логістичних систем гнучкого виробництва, Переддипломна практика
Шехов Олександр Володимирович

Cтарший викладач

Основи моделювання технічних систем, Комп’ютерне дослідження руху, Технічна механіка, Теорія механізмів і машин, Основи механіки ОАКТ

Гереш Тетяна Вікторівна

Асистент

Теоретична механіка, Теорія механізмів і машин
Лукашов Іван Миколайович

Асистент

Python, C++, LabVIEW
Косенко Оксана Валеріївна

Асистент

Комп’ютерні технології проектування

Постельник Тетяна Олександрівна

Асистент

Конструювання устаткування для автоматизованого виробництва, Теоретична механіка, Апаратне та програмне забезпечення сучасного роботизованого виробництва, JavaScript
Степаненко Денис Романович

Асистент

Мікропроцесорні пристрої автоматики, Моделювання та дослідження технічних систем, Навчальна практика
Торосян Олена Василівна

Асистент

Комп’ютерні технології проектування

Кот Наталія Іванівна

Завідувач лабораторії