Шановні абітурієнти!

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕХАНІКИ, МАШИНОЗНАВСТВА І РОБОТОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ЗДІЙСНЮЄ НАБІР

НА БАЗІ ДИПЛОМУ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

НА ОСВІТНІЙ СТУПЕНЬ

БАКАЛАВР

БАКАЛАВР – БЮДЖЕТНА І КОНТРАКТНА ФОРМА НАВЧАННЯ

спеціальність 131 «Прикладна механіка»

освітня програма «Роботомеханічні системи і логістичні комплекси»

спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

освітня програма «Комп’ютерний інжиніринг»

Для вступу на бюджет  можна використовувати  НМТ-2023, 2022 та ЗНО-2021, 2020 років

Для вступу на контракт достатньо мотиваційного листа

Максимальна кількість заяв на бюджет — 5. Кількість заяв на контракт — 20.

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

Якщо Ви з окупованих територій, або тих де ведуться активні бойові дії. В перелік входять 66 громад в Донецькій області, 51 – в Харківській, 7 – в Дніпропетровській, 37 – в Луганській, 52 – в Запорізькій, 49 – в Херсонській, 24 – в Миколаївській, 18 – в Сумській

Заява 1 – конкурсна пропозиція «Робототехніка і логістика»спеціальність 131 «Прикладна механіка» – Пріоритет 1.

Заява 2 – конкурсна пропозиція «Комп’ютерний інжиніринг», спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» – Пріоритет 2.

Обиравши перші два пріоритети на одній випусковій кафедрі, Ви значно збільшуєте ймовірність вступу на бюджет!

Для вступу на бюджет необхідно мати КОНКУРСНИЙ БАЛ не менше 130.

При поданні заяви вступник !!!обов’язково!!! подає мотиваційний лист. За результатами перевірки мотиваційних листів вступники розподіляються за рейтингом в межах кожної конкурсної пропозиції. Отже, скільки заяв вступник подає – стільки мотиваційних листів він повинен написати!

Формула розрахунку конкурсного бала:

Конкурсний бал (КБ) на бакалавра за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 років розраховується за формулою:

КБ = (К1 х П1 + К2 х П2 + КЗ х П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ,
де П1, П2, ПЗ — оцінки з першого, другого та третього предметів; ОУ – додаткові 10 балів бал за успішне проходження олімпіади за посиланням.
Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;
Вагові коефіцієнти: К1=0,3 для української мови, К2=0,5 для математики, КЗ=0,25 для іноземної мови, КЗ=0,2 для інших дисциплін третього предмету.
Наприклад,
КБ = (0,3 х 150 + 0,5 х 140 + 0,2 х 130) / ( 0,3+ 0,5 + 0,2) + 10 = 141+10 = 151 бал.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО за результатами ЗНО 2020-2021 років з трьох предметів за такою формулою:
КБ = (К1 х П1 + К2 х П2 + КЗ х ПЗ) / (К1 + К2 + К3),
де П1, П2, П3 — оцінки з першого, другого та третього предметів; К1=0,3 для української мови, К2=0,5 для математики, КЗ=0,2 для Історії України.
Якщо заява має пріоритет 1 або пріоритет 2, то конкурсний бал помножується на галузевий коефіцієнт 1,02.
КБ = 151 х 1,02 = 154,02.