Майбутнім магістрам

Шановні абітурієнти!

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕХАНІКИ, МАШИНОЗНАВСТВА І РОБОТОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ НА БАЗІ ДИПЛОМУ БАКАЛАВРА НА ОСВІТНІЙ СТУПЕНЬ

МАГІСТР
БЮДЖЕТНА І КОНТРАКТНА ФОРМА НАВЧАННЯ

спеціальність 131 «Прикладна механіка», освітня програма «Роботомеханічні системи і комплекси» (посилання)

спеціальність 131 «Прикладна механіка», освітня програма «Інженерія логістичних систем» (посилання)

спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», освітня програма «Комп’ютерний інжиніринг» (посилання)

Для вступу необхідно:

ЄВІ складається з тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ та тесту з іноземної мови ЄВІ і проводиться у спеціальних центрах.

А фахове вступне випробування проводиться в нашому університеті.

Всі питання по вступу на наші спеціальності, актуальна інформація та бланки документів для заповнення Ви знайдете при вступі до групи в телеграмі за посиланням https://t.me/+ih7OTnTA04VlNjZi

Реєстрація для складання ЄВІ у 2023 році розпочинається 08 травня (з 9:00) та закінчується о 18:00 31 травня.

Вступні випробування проводяться у два етапи:
· основна сесія (з 23 червня до 21 липня);
· додаткова сесія (з 3 до 16 серпня);
· cпеціальна сесія.

Спеціально організована сесія ЄВІ відбудеться на платній основі у строки, визначені Міністерством освіти і науки. Узяти участь у ній зможуть вступники, які бажають повторно скласти ЄВІ, або ті, хто не реєструвався для участі в основній сесії.

Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів розпочинається
01 липня.

Подання заяв для вступу розпочинається 31 липня та закінчується о 18:00 21 серпня.

Рекомендації для зарахування за державним замовленням (на бюджет) надаються не пізніше ніж
26 серпня.

Вимоги до зарахування (подання оригіналів документів) мають бути виконані до 18:00 години
29 серпня
.


Наказ про зарахування на бюджет видається
31 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання на контракт, здійснюється не пізніше ніж 8 вересня.

Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 листопада.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ:

Для реєстрації треба сформувати комплект сканованих або фотокопій реєстраційних документів https://t.me/c/1914844014/132 бажано одним файлом pdf на різних сторінках:

1. Заповненої заяви-анкети з інформацією для оформлення екзаменаційного листка (якщо роздруковуєте то підпис і скан/фото, якщо заповнюєте на комп’ютері — накладаєте свій КЕП) https://t.me/c/1914844014/132;

2. Документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті;

3. Документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про РНОКПП;

4. Документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);

5. Фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;

6. Медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань).

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційний магістр має вказати населений пункт, у якому бажає пройти ЄВІ. Документ з переліком населених пунктів за посиланням https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/89041/

Надішліть на електронну адресу приймальної комісії скановані або фотокопії реєстраційних документів (заява-анкета + скани документів).

e-mail: [email protected]

Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили в заяві-анкеті.

До 18 червня всі зареєстровані учасники іспитів отримають на своїй інформаційній сторінці «Кабінет вступника» запрошення-перепустку, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування.

Конкурсний бал для вступу на перший рік навчання для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:

КБ = 0,2·П1 + 0,2·П2 + 0,6·П3,

де П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ (за шкалою від 100 до 200 балів);
П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ (за шкалою від 100 до 200 балів);
П3 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів).

Під час вступу для здобуття вищої освіти на основі НРК6 та НРК7 виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності з особливою підтримкою використовуються тільки результати розгляду мотиваційних листів